Adviezen

In 2020 schreven we maar liefst twéé adviezen, namelijk een advies over jong organiserend talent en een advies over de afvalproblematiek bij jeugdverenigingen.

Jong organiserend talent
Het organiseren van evenementen heeft altijd tot het DNA van de jeugdraad behoord, maar het zijn enkel de jeugdbewegingen en georganiseerde jeugd die gebruik kunnen maken van de uitgebreide ondersteuning die Beveren biedt. Wij vinden het belangrijk dat ook niet-georganiseerde jeugd ondersteund wordt bij het organiseren van projecten. Daarom schreven we een advies!

Afvalproblematiek bij jeugdverenigingen
Tijdens de zomervakantie is er een probleem geweest met de afvalophaling van verschillende jeugdverenigingen. Afval stapelde zich op en er was op een gegeven moment overlast voor de buurt. De milieudienst heeft het afval opgehaald, maar het is belangrijk dat er een lange termijn oplossing voor deze problematiek komt.

Omdat de afvalophaling voor verenigingen gelijkgesteld worden aan de ophaling voor een bedrijf, zorgt dit ervoor dat verenigingen moeten aankloppen bij een privé firma en dit kost best wat geld. De jeugdraad vraagt zich dan ook af of hier geen oplossing voor gevonden kan worden. Lees onze aanbevelingen hieronder!

Advertentie
%d bloggers liken dit: