Wie zijn we?

Het JRB-bestuur bestaat vandaag uit: 

Amber Robert – Jonas Fabré – Joren Van Den Wouwer – Kimberly Colman – Lien Saman – Michiel De Rycke – Michiel Van Hunskerken – Imani Kandu Bambi 

Anneleen De Rycke en Jan-Frederik D’Hollander – voorzittersduo (zij zitten de vergaderingen voor en zijn het aanspreekpunt van JRB). 

Toon Daems – secretaris (ondersteunt ons op alle vlakken)

Jeroen Kersschot – jeugdconsulent jeugddienst Beveren (aanspreekpunt vanuit de jeugddienst voor JRB)

Katrien Claus – schepen van Jeugd (aanspreekpunt vanuit het schepencollege voor JRB)

Waarom doen we dit?

JRB is ervan overtuigd dat Beveren een gemeente moet zijn waar alle kinderen en jongeren zich thuis voelen. Waar ze graag wonen, naar school gaan maar vooral ook graag zijn. Het is belangrijk dat beslissingen die een impact hebben op jongeren genomen worden met inspraak van de jeugd in Beveren. Daarom moet de stem van kinderen en jongeren gehoord worden. 

We zijn ervan overtuigd dat het niet alleen ambtenaren en politici zijn die het beleid moeten maken. Beleid gemaakt voor en door jongeren is vaak een beter beleid voor iedereen. 

Hoe doen we het? 

JRB gaat aan de slag met thema’s die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed hebben op de kinderen en jongeren in Beveren. Dit doen we door bevragingen te organiseren, opvallende acties te organiseren en door adviezen te schrijven. 

Elke eerste woensdagavond van de maand komen we samen in onze thuisbasis Jeugdcentrum Togenblik. Daar bespreken we onze adviezen en bereiden we onze acties en activiteiten voor. 

Voor verschillende thema’s en acties werken we daarnaast ook met werkgroepen die zich dan buigen over die bepaalde activiteit, actie of thema. Iedereen kan kiezen voor welke werkgroep hij of zij zich wil engageren. 

Advertentie
%d bloggers liken dit: